Versterking Noord-Hollandse kust van start

Op 11-12-13 om 14.15 onthulden Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland en aannemerscombinatie Van Oord en Boskalis het ontwerp van de versterking van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering. Dit is de laatste Zwakke Schakel* in de Nederlandse kust die wordt aangepakt. Op een bord bij Camperduin is nu te zien dat de kust er straks heel anders uit gaat zien. Met toevoeging van een kleine dertig voetbalstadions zand wordt deze Zwakke Schakel versterkt met een strand, een duinvallei voor bijzondere planten en dieren en een recreatieve lagune. Zo ontstaat een nieuw stukje kust.

Luc Kohsiek, dijkgraaf van het hoogheemraadschap is trots op het resultaat: “Het zand zorgt niet alleen voor droge voeten, maar creëert ook prachtige kansen voor natuur en recreatie. Daarmee hebben we met lef een keuze gemaakt voor de toekomst.”

Theo van de Gazelle, plaatsvervangend directeur-generaal van Rijkswaterstaat was ook verheugd. “Het doet me plezier dat hier groot draagvlak is gevonden voor een zandige oplossing. Een kustversterking met zand is een duurzame, flexibele oplossing, die aansluit op de visie van de Deltacommissie, die pleit voor ‘building with nature’.”

Planning
Aannemerscombinatie Van Oord en Boskalis beginnen naar verwachting in het voorjaar van 2014 met de eerste werkzaamheden. Eind 2015 moet de veiligheid op orde zijn. Na oplevering is de aannemer 20 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud. Voor de versterking en onderhoud wordt met vier sleephopperzuigers 40 miljoen m3 zand uit zee aangebracht.

Veilig en mooi
Liefhebbers kunnen straks een strandwandeling van acht kilometer maken tussen Camperduin en Sint Maartenszee. Er ontstaat een aangesloten duingebied met een vochtige vallei waar ruimte is voor bijzondere dieren en planten. Jong en oud kan genieten van een strandlagune bij Camperduin en een hoog duin bij Petten.

Kust op Kracht
Ons klimaat verandert, stormen worden heviger en golven slaan met meer kracht op onze kust. Het hoogheemraadschap, Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland versterken Zwakke Schakel Hondsbossche en Pettemer Zeewering zodat de 1,2 miljoen inwoners van Noord-Holland beschermd blijven tegen de Noordzee. De versterking maakt ook kansen mogelijk voor natuur en recreatie. Meer informatie op www.kustopkracht.nl.

*De Zwakke Schakel Noord-Hollandse kust, is laatste zwakke plek in Nederlandse kust die wordt aangepakt. Alle zwakke schakels zitten in het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2). In dit programma werken rijk en waterschappen intensief aan het versterken van dijken, dammen en duinen. In totaal gaat het om 88 projecten met een totale omvang van circa 3 miljard euro. De zwakke schakels in de Noord-Hollandse kust is een van de grotere projecten waarbij op vernieuwende wijze een natuurlijke, zandige versterking wordt aangebracht. Dit past binnen de ambitie van het ministerie van IenM om doelen te combineren en natuurlijke versterkingen te stimuleren.

Meer…. Rijkswaterstaat