Vervoer van lege containers verleden tijd

Naar schatting is 25 procent (2,5 miljoen TEU) van de containers – die per truck, spoor of binnenvaartschip worden vervoerd – leeg. Het ‘verplaatsen van lucht’ is niet alleen kostbaar en inefficiënt, maar levert ook een onnodige belasting van het milieu op. InlandLinks, het online intermodale platform van de haven van Rotterdam, heeft een applicatie ontwikkeld waardoor het vervoer van lege containers aanzienlijk wordt gereduceerd. Dit betekent een doorbraak in efficiency en duurzaamheid voor de gehele logistieke keten. Deze nieuwe ‘empty depot tool’ werd vandaag op feestelijk wijze gelanceerd in aanwezigheid van Hans Smits, President Directeur van het Havenbedrijf Rotterdam, en alle betrokken rederijen op de Kop van Zuid in Rotterdam.

InlandLinksOpening29okt2013

Hans Smits, President Directeur van het Havenbedrijf Rotterdam, lanceerde vandaag op feestelijke wijze de nieuwe ‘empty depot tool’ van InlandLinks in aanwezigheid van alle rederijen. InlandLinks, het online intermodale platform van de haven van Rotterdam, ontwikkelde deze applicatie om het vervoer van lege containers aanzienlijk te reduceren. Naar schatting is 25 procent van de containers – die per truck, spoor of binnenvaartschip worden vervoerd – leeg. Het ‘verplaatsen van lucht’ is niet alleen kostbaar en inefficiënt, maar levert ook een onnodige belasting van het milieu op. Deze ‘empty depot tool’ betekent een doorbraak in efficiency en duurzaamheid voor de gehele logistieke keten. Er is veel vertrouwen in de nieuwe applicatie bij de marktpartijen, wat blijkt uit het grote aantal rederijen dat zich reeds heeft aangemeld bij het platform. Via InlandLinks geven zij verladers en expediteurs meer inzicht in hun intermodale diensten van en naar het achterland van Rotterdam.

Inland Links lege container tool foto depot

Naar schatting is 25 procent (2,5 miljoen TEU) van de containers – die per truck, spoor of binnenvaartschip worden vervoerd – leeg. Het ‘verplaatsen van lucht’ is niet alleen kostbaar en inefficiënt, maar levert ook een onnodige belasting van het milieu op. InlandLinks, het online intermodale platform van de haven van Rotterdam, heeft een applicatie ontwikkeld, de ‘empty depot tool’, waardoor het vervoer van lege containers aanzienlijk wordt gereduceerd. Dit betekent een doorbraak in efficiency en duurzaamheid voor de gehele logistieke keten. Het is met deze nieuwe applicatie niet langer nodig alle lege containers standaard terug naar Rotterdam te vervoeren. Een logische keuze, temeer omdat de containers regelmatig weer leeg terugkeren naar een verlader in het achterland voor de volgende vracht. Dit bespaart een grote hoeveelheid onnodige kilometers, wat leidt tot minder kosten en een lagere CO2-uitstoot. Deze nieuwe ‘empty depot tool’ werd vandaag op feestelijk wijze gelanceerd in aanwezigheid van Hans Smits, President Directeur van het Havenbedrijf Rotterdam, en alle betrokken rederijen op de Kop van Zuid in Rotterdam.

Meer… Port of Rotterdam ,  Inland Links