Vervoersvolumes groter door economisch herstel

• Transportvolumes stijgen, overcapaciteit blijft probleem
• Overcapaciteit binnenvaart treft ook tankvaart
• Kleine wegvervoerders hebben moeite met winstgevendheid
Stijging alle branches, uitgezonderd expediteurs
In het eerste kwartaal van 2014 was sprake van een omzetstijging voor vrijwel alle transportbranches. De enige negatieve uitschieter waren de expediteurs. Deze tussenpersonen voor het vrachtvervoer boekten in de laatste drie maanden van 2013 al een omzetdaling. Deze trend wordt voortgezet in 2014. In het eerste kwartaal daalde de omzet voor deze branche met 3,7 procent in vergelijking met 2013. In 2012 en 2013 realiseerden de expediteurs nog een behoorlijke stijging van de omzet, maar dat sloeg om in het tweede kwartaal van 2013.

Overcapaciteit tankvaart
In het eerste kwartaal van 2014 steeg de omzet van de binnenvaart met 0,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ondanks dit lichte groeicijfer voor de branche is het vooruitzicht voor een aantal deelmarkten, zoals de tankvaart, volgens ABN AMRO zorgwekkend. De aanwas van nieuwe, efficiëntere schepen in de afgelopen jaren heeft voor een overcapaciteit gezorgd. Daarnaast resulteert een stabiele olieprijsontwikkeling volgens ABN AMRO in een beperking van de strategische inkoop en opslag van olie. Ook komen binnenvaarttankers die enige tijd hebben gefungeerd als opslagplaats voor bulk weer terug in de vaart. Door deze overcapaciteit ontstaat druk op de marges, waardoor sommige bedrijven het moeilijk hebben.

Omzet wegtransport stijgt in eerste kwartaal met 3,7%
Het omzetherstel in het wegtransport is duidelijk ingezet. Het eerste kwartaal van 2014 groeide de omzet met 3,7 procent in vergelijking met 2013. Ook het sentiment onder wegvervoerders verbeterde. ABN AMRO denkt dat de groei van de omzet vooral uit de stijging van volumes zal komen. Deze volumes bestaan voor ongeveer een derde uit bouwmaterialen. Grotere bedrijven lijken volgens ABN AMRO sterker te profiteren van de groei van volumes dan de kleine bedrijven. Doordat de grotere bedrijven beter in staat blijken hun kosten te beheersen en efficiënter te opereren, komen de omzet- en winstgroei in het wegtransport vooral bij hen terecht. ABN AMRO is van mening dat het herstel in Nederland en de Eurozone in 2014 voor licht hogere vervoersvolumes zal zorgen, ondanks toenemende concurrentie vanuit Oost Europa. Zo lijkt de bouw de bodem bereikt te hebben en begint de detailhandel op te leven. Per saldo verwacht ABN AMRO dan ook dat de sector Transport en Logistiek in 2014 in volume ongeveer één procent zal groeien. In 2015 zet deze groei verder door.

Meer… De volledige ‘Sectorprognose Transport en Logistiek’ is hier te downloaden.