Vialis wisselt sluisdeur in Willemstad

Ten westen van het Noord Brabantse Willemstad liggen (als onderdeel van het Deltaplan) de Volkeraksluizen. Om de Oosterschelde en het Haringvliet af te kunnen sluiten werd eind jaren zestig van de vorige eeuw besloten een dam in de Volkerak aan te leggen en in de dam een sluizencomplex te bouwen. De scheepvaartroute tussen enerzijds Rotterdam en Duitsland en anderzijds Antwerpen en Frankrijk werd hiermee in stand gehouden. Vialis onderhoudt de komende 15 jaar dit grootste binnenvaart sluizencomplex van Europa (gemeten naar tonnage).

Meer… Vialis