Vistrap op Zonne-energie

De temperatuur van effluent dat vrij komt bij waterzuivering varieert van 8 tot 20 ºC en bevat dus thermische energie. Effluent werd voorheen geloosd in het oppervlaktewater. Dit was verre van een optimale situatie omdat de thermische energie een negatief effect heeft op het oppervlaktewater en de thermische energie verloren gaat. In dit project zorgen Waterschap Groot Salland en de gemeente Raalte dat deze thermische energie niet verloren gaat. De warmte van effluent wordt hier gebruikt om het dichtbijgelegen zwembad Tijenraan te verwarmen.

Waterschap Regge en Dinkel heft de barrière op door een vissluis aan te leggen. Het grote voordeel van een vissluis is dat er weinig ruimte voor nodig is. De vissluis is een soort ‘lift voor vissen’. De sluis werkt geheel op zonne-energie. De vis zwemt een betonnen bak binnen. Deze sluit na een tijdje waarna de vis net als een schip in een sluis omhoog gebracht wordt. Als de vis ‘boven’ is gaat de bak aan de andere kant open en kan hij verder zwemmen.

Het Geheim

Meten is weten! Natuurlijk hebben we na het plaatsen van de vissluis onderzocht of het ook echt werkt. Gedurende een vastgestelde periode hebben we gemeten hoeveel en welke vissen door de vissluis zijn gezwommen. De eerste resultaten van de meting zijn veelbelovend. Zeven soorten vissen zijn al door de vissluis gezwommen waaronder blankvoorn riviergrondel bermpje ruisvoorn brasem driedoornige stekelbaars en paling.

Meer… Unie van Waterschappen