Voorbereiding kabelnet op zee van start

In opdracht van netbeheerder TenneT voert het Grontmij-Deep-MSH-consortium dit najaar voorbereidende bodemonderzoeken op zee en op land uit voor de aanleg van een kabelnet tussen het windgebied Borssele en het hoogspanningsstation op land.

Tot 2023 wordt in het kader van het Energieakkoord  3.500 MW (megawatt) aan windparken op zee aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet in Nederland. De stroomopbrengst hiervan komt ongeveer overeen met het jaarlijkse stroomgebruik van zo’n 3,5 miljoen huishoudens, bijna de helft van het totaal aantal huishoudens in Nederland. De aansluiting gebeurt via een nieuw aan te leggen net op zee.

TenneT, de beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland, is bezig met de voorbereiding van dit toekomstig net op zee. De gesteldheid van de bodem en het in kaart brengen van mogelijke obstakels is van groot belang om succesvol een net op zee aan te kunnen leggen en dit aan te sluiten op het huidige hoogspanningsnet op land. Bovendien gebruikt TenneT de informatie om de impact op de omgeving zo klein mogelijk te houden. Dit betreft onder meer de flora en fauna op land en in zee.

Het consortium met advies- en ingenieursbureau Grontmij, Deep Hydrografie & Geofysica en Marine Sampling Holland (MSH) verzorgt het nader onderzoek van de bodem, op geofysisch en geotechnisch gebied, zowel op zee als op land. Het consortium combineert bureauonderzoek met onderzoek ter plaatse. Het onderzoek op zee wordt uitgevoerd met vier boten uitgerust met geavanceerde mariene geofysische meetinstrumenten, zoals rader en sonar, en bodembemonsteringsapparatuur.

Marco Kuijpers, senior programmamanager Offshore NL  bij TenneT vertelt: “Door vooraf gedegen onderzoek te laten doen, weten we wat we zullen tegenkomen bij het aanleggen van het net en ook welke maatregelen we kunnen treffen om het net na aanleg goed te laten functioneren. Dit vraagt om een kwalitatief hoogwaardige survey.“

Wout Nijhoving, projectleider van het Grontmij-Deep-MSH-consortium, is enthousiast over de opdracht: ”Het is mooi dat we onze gezamenlijke expertise in kunnen zetten voor de realisatie van de toekomstige energie-infrastructuur van Nederland.”

De aanleg van de kabels start naar verwachting in 2018.