Watereducatieloket brengt leerlingen in contact met waterbeheer

De website www.watereducatiegelderland.nl is voortgekomen uit de samenwerking van de Gelderse waterschappen, de provincie Gelderland, het Nederlands Watermuseum, ‘ik onderzoekwater.nl’ en het consulentschap voor Natuur- en Milieu Educatie in Gelderland.

Zij hebben de handen ineengeslagen om tot een overzichtelijk arrangement te komen voor de leerkrachten. Watereducatie is dringend nodig om voor de toekomst over jonge waterprofessionals te kunnen beschikken. Waterdeskundigheid is essentieel in ons land. Het is een bestaansvoorwaarde. Daarom is het belangrijk dat het voortgezet onderwijs hier tijdig op inspeelt. Het watereducatieloket Gelderland maakt dit mogelijk. Het brengt leerlingen in het voortgezet onderwijs in contact met waterbeheer. Het watereducatieloket fungeert als makelaar tussen het voortgezet onderwijs en waterorganisaties zoals Waterschap Rivierenland. Het helpt docenten bij het leggen van contacten met de juiste personen of instanties.

Meer… Waterschap Rivierland