Week der giganten in Rotterdamse haven

Ti Europe

Dankzij zijn unieke diepgang liggen deze week de allergrootste schepen ter wereld in de Rotterdamse haven. Vrijdag 16 augustus is alle aandacht gericht op de eerste aankomst van de Maersk Mc-Kinney Moller. Met een capaciteit van 18.000 TEU (twintigvoetcontainers) en een lengte van 399 meter en breedte van 59 meter is dit schip verreweg het grootste containerschip ter wereld.

In de haven zijn op dat moment nog enkele andere enorme schepen aanwezig. In het Calandkanaal op paal 80 ligt dan de Ti Europe. Met een lengte van 380 meter en een breedte van 69 meter is deze witte tanker de grootste nog varende olietanker (DWT 420.000 ton) ter wereld. Bovendien wordt vrijdagochtend 16 augustus de Vale Rio verwacht in de Mississippihaven bij EMO. Dit grootste ijzerertsschip ter wereld meet 362 meter en is 65 meter breed. Twee jaar geleden volgde het schip de Berge Stahl op als grootste ijzerertscarrier. Ook de Berge Stahl ligt vrijdag in de haven, bij EECV. Het schip meet ‘slechts’ 343 meter, bij een breedte van 63,5 meter.

Schaalvergroting
De Berge Stahl vaart al sinds 1986 tussen Brazilië en Rotterdam. Jarenlang was het schip – op enkele enorme olietankers na – verreweg het grootste schip dat de Rotterdamse haven aandeed. De komst van de nieuwe generatie ijzerertsschepen en containerschepen is de bevestiging van de enorme schaalvergroting die de laatste jaren heeft plaatsgevonden in de scheepvaart. Dat heeft ook zijn weerslag op de havencijfers. In 2006 arriveerde het eerste containerschip met een capaciteit van meer dan 10.000 TEU, in 2011 kwamen er nog 362 van dit soort containerschepen aan. Vorig jaar waren dit er al 487. Ondanks de gestage groei in de overslag naar ruim 440 miljoen ton, nam het aantal schepen dat in Rotterdam arriveerde de afgelopen jaren af van 35.000 naar 32.000.

Diepgang
In de Rotterdamse haven arriveren de grootste schepen ter wereld. Dat komt door de diepgang in de haven tot bijna 23 meter (de hoogte van een flatgebouw van acht etages) en dankzij de Eurogeul, een kanaal in de Noordzee met een lengte van 57 kilometer en een gegarandeerde diepgang van 25 meter. Die diepgang is vooral nodig voor ijzerertsschepen en olietankers. De Vale Rio steekt volgeladen 23 meter onder water en de Ti Europe zelfs 24,5 meter. De Maersk Mc-Kinney Moller heeft ‘slechts’ een maximale diepgang van 16 meter. Het unieke van de haven van Rotterdam is dat dit schip hier bij normale omstandigheden 24 uur per dag kan arriveren in de Europahaven.

Meer… Port of Rotterdam