Welke antifouling mogen watersporters gebruiken?

Waterrecreatie Nederland, HISWA Vereniging en Milieu centraal zijn een voorlichtingscampagne gestart over Antifouling. Antifouling is een onderwaterverf die de aangroei van algen, schaaldieren en zeepokken op het onderwaterschip tegengaat. De verf bevat biociden als koper en zink en is belastend voor het watermilieu.

De voorlichtingscampagne is gericht op de watersporter en is gericht op het maken van een nieuwe keuze van onderwaterverf die goed werkt èn beter is voor de waterkwaliteit. Speciaal voor watersporters is een helpdesk opgezet waar zij terecht kunnen met vragen over milieuvriendelijk bootonderhoud.

Wat is wel toegestaan en wat niet?
Watersporters gebruiken vaak al jaren dezelfde onderwaterverf. Ook worden er middelen gebruikt die in Nederland verboden zijn. Het College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) bepaalt welke Antifouling is toegelaten. Eind 2014 zijn een aantal toelatingen van Antifoulings vervallen. Zonder toelating mag een Antifouling niet verkocht (en aangebracht) worden. Sindsdien is er veel onduidelijkheid over wat nu eigenlijk wel en niet mag en wat eventuele alternatieven zijn. In het kenniscentrum op de website van ‘Varen doe je Samen!’ wordt aangegeven wat wel en niet is toegestaan en er worden alternatieven weergegeven.

Toch verboden middelen smeren? Dan riskeer je een boete van € 2500,00 
Veel verboden middelen zijn helaas wel te koop via het internet. Het smeren hiervan is echter wel strafbaar. Bij een controle riskeer je een boete van € 2500,00 en de laag moet weer verwijderd worden.

Alles over het gebruik van Antifouling is te vinden op www.varendoejesamen.nl.