“Wij leggen het fundament”

Innovatie houdt nooit op. Daar weten ze bij IHC MTI alles van. Het kenniscentrum van Royal IHC biedt oplossingen op het gebied van baggeren, mijnbouw en offshore. “Wij zijn de schakel tussen enerzijds de universiteiten en onderzoeksinstituten en anderzijds de productontwikkeling afdelingen van Royal IHC”, vertelt Léon Seijbel, directeur Innovaties bij Royal IHC MTI, ons. “Wij richten ons op de technologische ontwikkelingen van IHC en zorgen dat nieuwe kennis wordt geïmplementeerd.”

Foto: Royal IHC
Foto: Royal IHC

Fundamenteel onderzoek

“De helft van de onderzoeken die wij uitvoeren, is op aanvraag vanuit de productafdelingen. We kunnen natuurlijk kennis vergaren, onderzoek doen en leuke technologieën ontwikkelen, maar uiteindelijk moet het wel toegepast kunnen worden in de producten van IHC”, lacht Léon. De overige onderzoeken worden vanuit de universiteiten richting IHC gepusht. “Op deze manier proberen wij zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van de nieuwste kennis en ontwikkelingen.” Ondanks dat de onderzoeken worden uitgevoerd in het belang van de producten, doet IHC MTI meer fundamenteel onderzoek.

Zand, water en materiaal

“IHC breed houdt zich bezig met de interactie tussen zand, water en materiaal. Als MTI doen wij zowel theoretisch als praktisch onderzoek naar hoe het één beweegt ten opzichte van het ander. De formules die wij berekenen en de modellen die wij creëren, kunnen vervolgens worden toegepast op het brede scala aan diensten en producten van IHC. Zo kan een model bijvoorbeeld worden ingezet voor zowel baggeren, tunneling en voor het maken van geulen in de zeebodem voor het plaatsen van kabels”, aldus de directeur Innovaties. “Wij leggen als IHC MTI het fundament en schuiven die door naar de verschillende productafdelingen. Door hen wordt het vervolgens geïmplementeerd.”

Schoner en efficiënter

Bij de overdracht naar de productafdelingen houdt het niet vaak op voor MTI. “Het gaat vaak om een doorlopend onderzoek. Neem bijvoorbeeld emissieloos varen. Er zullen nog wat jaren volgen voordat we volledig emissieloos zijn, maar ondertussen maken we natuurlijk wel al stappen. Zeven jaar geleden waren we bijvoorbeeld bezig met varen op LNG, inmiddels varen die schepen. Nu onderzoeken we de mogelijkheden met waterstof, methanol of ethanol. We blijven onderzoek uitvoeren om het nog schoner en efficienter te maken en tussentijds presenteren wij onze opgedane kennis en onderzoeken aan de productafdelingen.”

Foto: Royal IHC

Trots

Wat voor de één wordt gezien als een nieuwe technologische ontwikkeling, word door jullie alweer gezien als oud nieuws? Léon: “Tegen de tijd dat een model is doorgevoerd in het product en daadwerkelijk is geproduceerd, zijn wij inderdaad alweer wat stappen verder. Dat maakt niet dat we er niet trots op zijn. Elk baggerschip dat de helling verlaat bij IHC is uitgerekend met de software die hier ontwikkeld is. Dat blijft iets moois.” Ook deze software wordt wekelijks doorontwikkeld. “We profiteren van het feit dat computers steeds slimmer en sneller worden. Hierdoor kunnen we berekeningen uitvoeren die tien jaar geleden nog niet mogelijk waren.”

Samen tot nieuwe oplossingen komen

Het team van speelt hier een belangrijke rol. “Wij zijn met een team van 28 bestaande uit research & developers, promovendi en afstudeerders op universitair niveau met diverse achtergronden. Bij het aannemen van een nieuwe collega kijk ik altijd welke rol iemand aan neemt binnen een team. Je hebt de stille denkers, maar mensen die de kar trekken en het initiatief nemen zijn ook belangrijk. Ik hoef niet per se iemand te hebben die alles kan, als uiteindelijk de balans in het team maar goed is. Dan kom je samen tot nieuwe oplossingen.”