Witteveen+Bos start met planstudies dijken Texel

Witteveen+Bos gaat in opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier planstudies uitvoeren voor de verbetering van de Wieringermeerdijk en de Waddenzeedijk op Texel. Hoogwaterbescherming is een belangrijk thema in Hollands Noorderkwartier.

Bron: EngineeringNow, 26-11-2008;