Zee- en binnenvaart: stap over op Liquified Natural Gas

Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) wil dat de zee- en binnenvaart gaan onderzoeken hoe zij kunnen overstappen op het gebruik van LNG (Liquified Natural Gas) als brandstof. Dat heeft de Europarlementariër vandaag gezegd in het Europees Parlement op de door hem georganiseerde bijeenkomst ‘Alternative fuels for maritime sector’. Van Dalen: ,,Ook de maritieme sector moet zijn milieuprestatie verbeteren. Vooral de huidige brandstof van zee- en binnenvaartschepen kan veel schoner. De binnenvaartsector heeft al veel onderzoek gedaan naar het gebruik van LNG als brandstof. De resultaten daarvan zijn zeer positief. De binnenvaartschepen moet daarom de overstap gaan maken naar LNG. Vergelijk maar met de zeevaart: er varen nu al 22 zeeschepen op LNG in Europa en er zijn er nog eens twintig in aanbouw.”

Meer… Christen Unie