Zuid Hollandse bedrijven ontwikkelen samen nieuw tankschip


Spil in distributienetwerk schone bio-LNG.
Onder aanvoering van Holland Innovation Team werkt een groep Zuid-Hollandse bedrijven aan de ontwikkeling van een bio-LNG distributieschip voor binnenvaart en kustvaart.

Dat schip gaat zelf ook op bio-LNG varen en is de spil in een toekomstig distributienetwerk. Bio-LNG is de schoonste en goedkoopste transportbrandstof. De bedoeling is dat de tanker eind 2013 in de vaart komt.

Holland Innovation Team is een Rotterdams bureau van consultants, uitvinders en ondernemers. Directeur Peter van der Gaag vervult alle drie die rollen. Daarnaast verbindt hij bedrijven om gezamenlijk nieuwe duurzame technologieën en toepassingen te ontwikkelen. Voor de projectontwikkeling zoals dit bio-LNG distributieschip, is Holland Innovation Team vaak de penvoerder.

Bron: Kennisalliantie, 13-09-2011;