1e varende ontgassingsinstallatie ‘Don Quichot’ gedoopt

Op vrijdag 17 juni is het MTS ‘Don Quichot’ van GreenPoint Maritime Service gedoopt door Linde Freriks. Don Quichot is de eerste varende ontgassingsinstallatie voor binnenvaartschepen ter wereld. Voor chemicaliëntankers, boord/boord overslag en tankterminals. Don Quichot stelt de Rotterdamse haven en de havenbedrijven in staat om tegemoet te komen aan de geformuleerde ‘zero-emission’ ambitie om luchtverontreiniging tegen te gaan. De installatie is mede tot stand gekomen door een bijdrage uit de ‘Stimuleringsregeling duurzame initiatieven in de Rotterdamse haven’ van het Havenbedrijf en Deltalinqs. 

Het is een jarenlange strijd geweest om dit schip te kunnen realiseren voor Marc Freriks en Johann de Koning van BFT Tanker Logistics. De tankerrederij werd regelmatig geconfronteerd met de risico’s die verbonden waren aan het ontgassen van binnenvaarttankers. Om de varende ontgassingsinstallatie in de markt te zetten is GreenPoint Maritime Services opgericht. Door die strijdbaarheid was de keuze snel gemaakt.

Bij het overslaan en ontgassen van koolwaterstoffen op schepen en installaties ontstaan zogeheten vluchtige organische componenten die achterblijven in de tanks en schepen. Deze leveren stank (en milieu) overlast op en kunnen bij langdurige blootstelling schadelijk zijn voor de gezondheid.

Met ingang van 1 januari 2015 is gecontroleerde dampverwerking van benzeen verplicht voor binnenvaart en zeeschepen in Zuid Holland en Noord Brabant. Sinds 2016 geldt dit ook voor benzeen houdende producten. Het gecontroleerd ontgassen van schepen zorgt voor een zeer aanmerkelijk reductie omdat de gassen niet meer naar de buitenlucht afgevoerd worden maar in een gecontroleerde omgeving worden verwerkt.

UV-installatie en een gaswasser
Don Quichot bestaat uit een UV installatie die speciale koolstof regenereert waarbij alle schadelijke stoffen uit de dampfase wordt gehaald. Het vaartuig is een type C tanker, waarmee de hoogste standaard van veiligheid wordt nagestreefd. Er zit een gaswasser in het schip die – in combinatie met een UV installatie – dampen van VOC (Vluchtige organische componenten) reinigt. Door deze toepassing kan een grote reeks van stoffen maar ook samenstellingen van stoffen worden behandeld en geneutraliseerd. Het restant van de schadelijke dampen wordt geabsorbeerd door een speciaal ontworpen koolstof van palmpitten met een rendement van 10-15%.

“Een moderne haven zonder ontgassingsinstallatie is niet van deze tijd”, aldus Paul Smits, CFO van het Havenbedrijf. “De ingebruikname van Don Quichot past in het streven van het Havenbedrijf om de meest duurzaamste haven in zijn soort te zijn. Daartoe stimuleren we op brede schaal innovatie in de haven. Don Quichot is daar een prachtig voorbeeld van.”

Lees ook BFT haalt via Crowdfunding 659 duizend euro op on 3,5 uur