Foto, North Sea Port

UGent en North Sea Port starten Academy Havenbeheer

Al wie inzicht wil verwerven in het reilen en zeilen van een zeehaven en alle spelers die daarin een rol spelen, kan opnieuw inschepen aan boord van de Academy Havenbeheer. In vijf maandelijkse afleveringen van één dag belicht de cursus het havengebeuren in al zijn aspecten.

Foto, North Sea Port

Na een onderbreking van een jaar als gevolg van de coronapandemie steekt het Maritiem Instituut van de Universiteit Gent opnieuw van wal met wat misschien wel de meest veelzijdige inleiding tot de havenwereld mag genoemd worden. De Universiteit werkt voor die Nederlandstalige opleiding nauw samen met North Sea Port.

Vijf modules en een rondvaart

Gespreid over vijf modules die eenmaal per maand plaatsvinden van oktober tot maart, komen achtereenvolgens de bestuurlijke context, de stakeholders van de havencommunity, infrastructuur en ICT, de haven als multimodaal platform en de rol van het havenbestuur als regisseur van goederenstromen en de haven in zijn omgeving aan bod.

Mensen die met beide voeten in de praktijk staan, en toonaangevende academici gaan in op alle deelaspecten. Actuele thema’s en uitdagingen (duurzaamheid, energietransitie, klimaattransitie,…) gaan ze daarbij niet uit de weg.

Een rondvaart in North Sea Port brengt de deelnemers aan de cursus ook rechtstreeks in contact met de havenbedrijvigheid.

Voor zeer divers doelpubliek

Zeehavens zijn als trekpleisters voor industrie, draaischijven voor internationale handel en knooppunten voor transport en logistiek essentiële pijlers van de Vlaamse en Nederlandse economie.

Het doelpubliek is dan ook even divers als de havenwereld zelf: verladers, advocaten, professionals uit de transportsector of de maritieme industrie, dienstverleners en toeleveringsbedrijven, overheidspersoneel, vertegenwoordigers van beroepsorganisaties,… Want rechtstreeks of onrechtstreeks zijn havens van tel voor tal van mensen en sectoren.

Inschrijven voor 1 oktober

De uiterste inschrijvingsdatum is vrijdag 1 oktober 2021.