400 miljoen voor hoogwatermaatregelen langs de Maas

Minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) heeft samen met betrokken partijen 400 miljoen beschikbaar gesteld voor een pakket maatregelen om de Maasregio beter te beschermen tegen hoogwater. Het gaat concreet om acht projecten bij Thorn, Venlo, Baarlo, Arcen, Well, Oeffelt en tussen Ravenstein en Lith. De plannen hiervoor kunnen nu nader worden uitgewerkt. De werkzaamheden moeten vóór 2030 klaar zijn.

De verandering van het klimaat maakt extra bescherming van het gebied rond de Maas tegen hoogwater nodig. Bij het maken van de plannen trekken ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincies, Maasgemeenten, Natuurmonumenten en waterschappen samen op in de stuurgroep Deltaprogramma Maas. De Maas is immers één geheel; maatregelen op de ene plaats hebben gevolgen op andere plaatsen.

Met de betrokken partijen is een gezamenlijk plan ontwikkeld waarmee de waterveiligheid door en combinatie van dijkverbeteringen en het creëren van meer ruimte voor de Maas. Ook de ruimtelijke ontwikkeling en natuur langs de Maas heeft baat bij het pakket.