Bouw gestart van nieuw Maritiem Onderzoekscentrum in België

Op 27 februari is de bouw gestart van het Maritiem Onderzoekscentrum in Oostende in België. Het Waterbouwkundig Laboratorium, de KU Leuven en de UGent gaan de invloed bestuderen van golven, getijden en wind op schepen en constructies in zee. Samen met de twee universiteiten investeert Vlaanderen 28 miljoen euro in het nieuwe Maritieme Onderzoekscentrum dat in 2020 operationeel moet zijn.

Het Maritiem Onderzoekscentrum wordt gebouwd op de terreinen van Plassendale 1, in de achterhaven van Oostende. Hierdoor krijgt dit gebied van de Oostendse haven een boost en biedt het kansen aan andere bedrijven om zich hier verder te ontplooien in deze materie.

Sleeptank 
In het Waterbouwkundig Laboratorium in Antwerpen wordt er met scheepsmanoeuvreersimulatoren de toegankelijkheid van de Vlaamse zeehavens voor schepen onderzocht. De sleeptank van het Waterbouwkundig Laboratorium dateert uit 1992 en werd gebouwd voor het testen van schepen met een lengte tot 200m. Het nieuwe Maritiem Onderzoekscentrum is een 2-in-1-complex met een grote sleeptank en een golfbak. Vandaag de dag zijn er schepen tot 400 meter lang die onze havens aandoen en worden ook de schaalmodellen die bij deze onderzoeken gebruikt moeten worden groter. De nieuwe sleeptank wordt 174 meter lang en 20 meter breed gevuld met 1 meter hoog water. Zo kunnen er manoeuvreerproeven gedaan worden met schaalmodellen tot 8 meter, dat is twee keer zo groot als de huidige installatie in Antwerpen.

Golfbak
De ‘Coastal and Ocean Basin’ of kortweg golfbak, is een grote betonnen constructie met water van 30 bij 30 meter en 1,4 meter diep waarin op een gecontroleerde manier golven, stromingen en wind opgewekt kunnen worden. Hierin worden schaalmodellen van offshore constructies, constructies voor kustbeveiliging, vlottende windturbines, golfenergieconvertoren, geplaatst en wordt hun ontwerp en gedrag onder invloed van golven, stromingen en wind bestudeerd.

De planning is dat de eerste onderzoeken in 2020 van start kunnen gaan.