Actueel inzicht in dijken en overstromingsrisico’s

Dijk

Het mogelijke rampverloop bij overstromingen is sterk afhankelijk van de locatie van een dijkdoorbraak. Het is echter moeilijk te voorspellen of, waar en wanneer de dijk precies doorbreekt. Het Waterschap Groot Salland ontwikkelde met HKV LIJN IN WATER, Fugro en Deltares daarom een systeem dat digitaal en visueel informatie geeft over de sterkte van een dijk, overstromingsrisico’s en de mogelijke gevolgen hiervan.

Meer… Waterschap Groot Salland