Alewijnse installeert 1000ste AIS

Alewijnse Marine Systems heeft het record aantal van 1000 inland AIS transponders geïnstalleerd op binnenvaartschepen in Nederland en België. De 1000ste AIS (automatic identification system) is op 8 september 2011 in Terneuzen geïnstalleerd op ms Santana van dhr. J.N.M. Hekman en mevr. A.N. Hekman.

Met de succesvolle installatie van AIS transponders zet Alewijnse vaart in het proces om de binnenvaartsector te laten voldoen aan de wettelijke verplichting van de Europese Unie tot identificatie op de Europese wateren. Binnenvaartondernemers in Nederland en België zullen voor 2013 verplicht zijn een AIS transponder aan boord te hebben om te voldoen aan de nieuwe identificatiewetgeving.

Grootste marktspeler
Alewijnse is de eerste en grootste marktspeler van het compacte, gemakkelijk te installeren en Nederlandstalige AIS-systeem. Vanaf januari 2011 installeert het bedrijf een eigen Alewijnse Explorer AIS-systeem, waarmee de eerste stap is gezet voor een eigen Alewijnse binnenvaart productlijn.

Succesvolle actie
De succesvolle Alewijnse AIS-actie, waarin deze AIS wordt geleverd tegen het subsidiebedrag, levert een continue stroom van aanvragen op uit Nederland en België. Alewijnse heeft gekozen voor een gespreide distributie vanuit de drie vestigingen in Rotterdam, Nijmegen en Drachten om de binnenvaartondernemers zo efficiënt mogelijk te bedienen. Het bedrijf draagt zorg voor de keuring, installatie en inbedrijfstelling van de
systemen. Als erkend AIS deskundige levert Alewijnse ook service & onderhoud.

Gratis AIS
Alewijnse biedt een binnenvaart AIS voor € 2.100 (excl. BTW), het bedrag waarvoor klanten subsidie krijgen.
Binnenvaartondernemers kunnen dus kosteloos een gekeurde AIS laten plaatsen. De Alewijnse binnenvaart AIS is de meest compacte AIS op de markt. Het type goedgekeurde AIS bestaat uit slechts één bedieningsunit met display.

Interactie
Automatic Identification System (AIS) is een aanvulling op het bestaande verkeersmanagement van verkeersposten en de bestaande schip-schip communicatie. Het doel van AIS is goede interactie tussen de schippers onderling en die tussen schippers en mensen op de wal. Door een beter overzicht en betere informatie biedt AIS de vaarweggebruikers meer zelfsturing.

Unieke functionaliteiten
De Alewijnse AIS kan gekoppeld worden aan diverse kaartsystemen, blauwbord, radars, etc. Daarnaast is het systeem voorzien van een aantal unieke functionaliteiten. Zo vergemakkelijkt de Nederlandse software en menustructuur het invoeren en uitlezen van de AIS en wordt de snelheid weergegeven in km per uur en nm per uur. Bovendien levert Alewijnse een combinatieantenne voor GPS en VHF bij de AIS in plaats van twee losse antennes en kunnen klanten kiezen tussen een zeevaart/visserij- en een binnenvaartuitvoering.

Thuis in navigatie
Alewijnse levert navigatie- en communicatiesystemen voor de commerciële sector en superjachten en heeft jarenlange expertise op het gebied van elektrotechnische installatie. De Alewijnse afdeling Navigatie behaalde als een van de eerste Nederlandse leveranciers van navigatie apparatuur de erkenning als radar deskundige en is expert op het gebied van regelgeving. Met het behalen van deze erkenning, heeft Alewijnse aangetoond te bezitten over de benodigde kennis en expertise op het gebied van nautische systemen.

Samenwerking met Rijkswaterstaat
Alewijnse heeft een samenwerkingsovereenkomst met Rijkwaterstaat (RWS) om het corridor 895 project van RWS te evalueren en te beoordelen op kwaliteit en effectiviteit. Dit project betreft de duizend AIS’en die RWS voor de subsidie in 2009 als pilot heeft weggegeven. Alewijnse is uitgekozen als samenwerkingspartner vanwege de beste technische kennis en expertise.

Bron: Alewijnse, 14-09-2011;