Amerikaanse kunstenaar maakt ‘dierenroute’ op Maasvlakte 2

Fritz Haeg foto plaatsing borden 3 door Freek van Arkel

Vanaf zaterdag 29 juni kunnen bezoekers van Maasvlakte 2 zich verwonderen over een reeks alternatieve verkeersborden op Maasvlakte 2. Ze zijn onderdeel van het kunstwerk Animal Estates 9.0 van Fritz Haeg, het meest recente kunstproject op Maasvlakte 2. De 30 verkeersborden wijzen fietsers op de aanwezigheid van dieren in het nieuwe havengebied.

De gedachte achter het project Animal Estates 9.0 is dat inheemse diersoorten weer een plaats krijgen in door mensen gedomineerde gebieden. De Amerikaanse kunstenaar Fritz Haeg (1969) creëerde eerder in verschillende binnensteden fysieke ruimte voor dieren. Met zijn nieuwste project wijst hij bezoekers vooral op het onvermoede dierenleven in het nieuwe havengebied. Haeg heeft zich daartoe verdiept in het gedrag van dieren in de haven.

Het project bestaat uit een route van negentien kilometer langs het fietspad dat langs de zeewering van Maasvlakte 2 loopt, voorzien van informatieborden, een bijbehorende plattegrond en een video. Ieder verkeersbord geeft informatie over een ander dier en de vaak complexe relatie tussen het dier en de industriële omgeving van de haven. De dieren die in de schijnwerper staan zijn onder meer grote oorworm in het zand, de rugstreeppad in voor hen aangelegde poelen, de kleine stern die in het gras nestelt en de grijze zeehond op het beschermde strand. Maar ook dieren als duiven, konijnen en valken en de manier waarop ze leven komen aan de orde.

De route met de informatieborden is blijvend. De tentoonstelling van Fritz Haeg over het dierenleven is tot 10 oktober te zien in een speciaal daarvoor ingerichte container bij het Informatiecentrum FutureLand. Daar is als onderdeel van het project ook de plattegrond met extra informatie te verkrijgen.

Als onderdeel van het project deed Fritz Haeg een oproep in verschillende media om dierenverhalen te ontvangen. Deze zijn verwerkt in de tentoonstelling en ook te zien op www.portscapes2.nl.

Maasvlakte 2 ligt in de Voordelta, een beschermd natuurgebied. Bij de aanleg en de inrichting van het nieuwe havengebied is zo veel mogelijk geprobeerd de natuur te ontzien. Maar het veranderen van 2.000 hectare zeebodem in een haven en industrieterrein heeft natuurlijk gevolgen voor de planten en dieren die daar leven.

Meer… Port of Rotterdam