Ampelmann Operations weer terug op een Taklift van Smit

Precies 4 jaar geleden werd het Ampelmann offshore access systeem geïntroduceerd op de Nederlandse markt. Het systeem compenseert scheepsbewegingen en maakt bij hoge golven een veilige oversteek tussen een werkboot en een offshore platform mogelijk. Op de Taklift 4 van Smit bewees het systeem uitstekend zijn diensten bij het overzetten van technici van de Taklift naar een olieplatform in de Noordzee dat werd ontmanteld.

Vandaag de dag heeft Ampelmann 10 systemen in bedrijf. In de tussenliggende tijd zijn meer dan 140.000 mensen veilig overgezet met een bijhorend veiligheid trackrecord van nul LTI’s (Lost Time Incidents), hetgeen naadloos aansluit bij de bedrijfsdoelstelling: ‘Setting the standard in Safety’.

Daarnaast heeft het Ampelmann systeem een significante bijdrage geleverd aan de verbetering van de productiviteit door werken mogelijk te maken op dagen waarop het werk voorheen werd stilgelegd vanwege slecht weer.Het is daarom geen toeval dat 4 jaar na de eerste klus er wederom een Ampelmann systeem te vinden is op een Taklift van Smit. Ook ditmaal worden er 2 platforms ontmanteld. De Ampelmann draagt bij aan een uitermate efficiënt verloop van dit project. Ampelmann maakt offshore access as easy as crossing the street.

Lees verder…