APX-ENDEX en Havenbedrijf Rotterdam gaan samenwerken in Biomass Exchange Initiatief

De Brits-Nederlandse energiebeurs APX-ENDEX heeft vandaag aangekondigd samen te gaan werken met het Havenbedrijf Rotterdam om de ontwikkeling van de markt van biomassaproducten te ondersteunen. Dit blijkt uit een formele intentieverklaring.

APX-ENDEX publiceert sinds november 2008 een prijsindex voor industriële houtpellets; dit heeft in belangrijke mate bijgedragen aan transparantie van de handel. De markt heeft deze index algemeen aanvaard en het aantal partijen dat prijsinformatie levert is sterk toegenomen Een recent onderzoek onder APX-ENDEX-leden en actieve marktdeelnemers in de bio-energiemarkt wees uit dat er behoefte bestaat aan gestandaardiseerde, op de beurs te verhandelen, bio-energieproducten via een onafhankelijk en betrouwbaar platform. APX-ENDEX komt aan de marktvraag tegemoet door een marktinfrastructuur te onderzoeken waarin gestandaardiseerde biomassacontracten fysiek in Rotterdam worden afgehandeld.

APX-ENDEX en het Havenbedrijf Rotterdam zijn van plan nauw samen te gaan werken bij het ontwikkelen van de nodige marktinfrastructuur. Ze zijn enthousiast over het vooruitzicht, de eerste handelsbeurs voor biomassaproducten ter wereld op te richten. Hun voornemen is de marktpartijen nauw te betrekken bij het ontwikkelen van de markt. De haven van Rotterdam zal zijn positie als de belangrijkste haven voor biomassaproducten van Europa versterken met de introductie van een Biomass Exchange.

Ook het Holland Financial Centre (HFC) en het Rotterdam Climate Initiative (RCI) juichen dit initiatief van harte toe. Volgens HFC past dit initiatief in het HFC–speerpunt Climate & Sustainability en draagt het bij aan de versterking van de financiële sector in Nederland. Voor RCI is dit initiatief van grote waarde omdat dit bijdraagt aan haar dubbele doelstelling van reductie van de CO2 uitstoot en de versterking van de economie van Rotterdam.

APX-ENDEX zal het handelsplatform evenals de clearing- en settlementdiensten voor de beurshandelaren inbrengen. Het Havenbedrijf Rotterdam voegt daar zijn kennis en ervaring in transport, opslag en distributie van biomassaproducten aan toe.
Zodra de marktstructuur verder ontwikkeld is, zullen grote spelers in de biomassahandel worden geraadpleegd en uitgenodigd dit initiatief te steunen. De inbreng van marktpartijen wordt gezien als een sleutelvoorwaarde voor succes van de nieuwe beurs. Naar verwachting zal deze marktconsultatie in het derde kwartaal van 2010 plaatsvinden.

De Biomass Exchange zal een breder gebruik van biomassaproducten en dus hernieuwbare energie bevorderen met een betrouwbaar handels- en afwikkelingsplatform voor producenten, handelaren en eindgebruikers. De focus zal in eerste instantie op houtpellets gericht worden. Industriële houtpellets worden bij energieopwekking gebruikt als een vervanger van steenkool. Deze schone brandstof is CO²-neutraal en draagt aanzienlijk bij tot de doelstelling de CO²-uitstoot te verminderen.

Het is van groot belang dat het nieuwe kabinet zich uitspreekt over de rol die biomassa moet gaan innemen binnen duurzame energieopwekking. Het is een betrouwbare en beschikbare technologie en verdere ontwikkeling hiervan heeft positieve spin-off effecten. Verschillende onderzoeken tonen aan dat biomassa voor Nederland de goedkoopste manier is om duurzame energie te produceren. Energiemaatschappijen zijn bereid om fors te investeren op basis van duidelijkheid en lange termijn zekerheid die de overheid zal moeten bieden. In dit kader wordt aangedrongen op een verplichting aan energieleveranciers om een bepaald percentage duurzame energie in te kopen. Dit in combinatie met financiële ondersteuning gedurende een korte overbruggingsperiode.

“Biomassa is voor de haven van Rotterdam een belangrijk speerpunt. Biomassa zal als alternatief voor fossiele brandstoffen worden toegepast. Daarom zal het gebruik van biomassa in belangrijke mate bijdragen aan onze duurzaamheidsdoelstellingen en de uitstoot van CO² in dit gebied reduceren. Een handelsbeurs voor biomassa zal de aanvoer en het gebruik ervan stimuleren. Gezien de ervaring van APX-ENDEX met beurshandel voor andere energieproducten en de ambities om dit uit te breiden met biomassa, vormen zij voor ons een zeer geschikte partner”, aldus Hans Smits, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam.

“APX-ENDEX is ingenomen met de mogelijkheid in dit initiatief nauw samen te werken met het Havenbedrijf Rotterdam. Dit initiatief past niet alleen goed bij onze ambitie, om een sterke positie in de handel en afwikkeling van groene energie in te nemen; samenwerking met een van de grootste havens ter wereld met een sterke positie in biomassa maakt het initiatief zeer geloofwaardig. Door een eerlijke en transparante handel in deze producten te bevorderen, wordt biomassa toegankelijker en wordt het gebruik ervan als alternatieve energiebron aangemoedigd. Dit zal bijdragen tot het verwezenlijken van de CO² – reductiedoelstellingen en tevens de sterke positie van de haven van Rotterdam op dit gebied verder verbeteren”, aldus Pieter Schuurs, COO van APX-ENDEX

Bron: Port of Rotterdam, 13-07-2010;