Archeologen speuren in Leidse bagger op Slufter

Archeologen zoeken in baggerspecie op de Slufter naar oudheidkundige vondsten uit het historische centrum van Leiden. De bagger wordt op roosters uitgestort voordat het uiteindelijk verdwijnt in het depot voor verontreinigde baggerspecie.

Deze lente worden de Leidse grachten uitgebaggerd en rijden iedere dag zo’n tien vrachtwagens van De Jong Zuurmond Groen BV met de verontreinigde baggerspecie naar de Slufter dat wordt onderzocht door een archeoloog. Het gaat om een hoeveelheid van 18.000 kuub. Tot nu toe zijn met name munten en potjes gevonden.

Het deel van de Slufter dat door het Havenbedrijf Rotterdam wordt beheerd is opengesteld voor ontvangst van verontreinigde baggerspecie van derden. Het sediment van de haven is zo schoon geworden dat er nog maar een fractie van de jaarlijkse onderhoudsbaggerspecie moet worden gedeponeerd.
Toen de Slufter in 1987 werd geopend werd er van uitgegaan dat het depot in 2003 vol zou zijn. Het depot is slechts halfvol en biedt voor het komende decennia nog voldoende capaciteit om verontreinigde baggerspecie te bergen.

Bron: Port of Rotterdam, 24-03-2010;