Bacteriën benutten om met bagger te bouwen

DEN HAAG – Een nieuw idee voor bagger-verwerking houdt in dat ongerijpte baggerspecie bewerkt wordt met grondeigen bacteriën, teneinde het slib steviger te maken. Met behulp van recent ontwikkelde kennis op het gebied van de biotechnologie verwachten onderzoekers in-situ een milieuhygiënisch veilige bouwstof te kunnen maken van baggerspecie. Recent zijn door GeoDelft vergelijkbare initiatieven op dit vlak samengebracht onder de koepel van SmartSoils®. WINN heeft aan GeoDelft opdracht gegeven om de mogelijkheden voor toepassing van microbieel gemodificeerde baggerspecie als ophoogmateriaal (zoals in een baggerterp) te onderzoeken.

Bron: WaterINNovatiebron, 22-10-2004;