Baggeren traject Alkmaar-De Zaan start januari 2006

De provincie Noord-Holland geeft na een Europese aanbesteding de firma Boskalis opdracht het traject Alkmaar – de Zaan uit te baggeren.

Bron: Waterland.net, 13-12-2005;