Bergen gifcontainers bij Texel duurt drie dagen

Den Helder – De berging van de drie containers met gifvaten bij Texel gaat twee tot drie dagen duren. Hoe en wanneer de circa zestig losse vaten worden geborgen, wordt dinsdag duidelijk wanneer Rijkswaterstaat hierover een gesprek heeft gehad met de verzekeraar.

Sinds 21 december liggen er ten noordwesten van Texel drie containers met arseenpentoxide in het water. Ook worden zo’n zestig losse vaten vermist, afkomstig van het schip de Andinet. De Ethiopische reder vervoerde de chemische stof namens een Engelse leverancier, richting een bedrijf in het Afrikaanse Djibouti. Daar wordt arseenpentoxide gebruikt om er telefoonpalen mee in te smeren. Vroeger gebeurde dat met creosoot of carbolineum.

Bron: Noordhollands Dagblad, 03-01-2004;