Bescherming van Sint Petersburg tegen het water.

StormvloedkeringStPetersburg

Dit is de titel van een nieuwe tentoonstelling in het Nationaal Baggermuseum te Sliedrecht. De stad Sint Petersburg werd gesticht in het jaar 1703 door Tsaar Peter de Grote die destijds het vak van scheepsbouwer in Nederland leerde. Sinds de stichting is de stad 300 keer geteistert door overstromingen. Nederlandse ingenieursbureau’s hebben een groot aandeel gehad in het ontwerp van een stormvloedkering die een lengte heeft van circa 25 kilometer. De stormvloedkering bestaat uit dijksecties, uitwateringssluizen en twee afsluitbare doorgangen voor de scheepvaart. De stormvloedkering van Sint Petersburg is te vergelijken met een combinatie van onze Afsluitdijk, de Haringvlietsluizen en de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg.

De bouw van deze stormvloedkering verliep in verschillende fasen en werd in augustus 2011 officieel geopend door Vladimir Poetin.

Boskalis heeft drie contracten van het werk uitgevoerd. Zo moest bij het baggeren van een nieuwe toegangsgeul naar de haven een grote hoeveelheid munitie worden opgeruimd uit de periode van het beleg van de stad in de Tweede Wereldoorlog.

In het Nationaal Baggermuseum is de stormvloedkering van Sint Petersburg op schaal nagebouwd en te bezichtigen en zijn vele wetenswaardigheden over dit omvangrijke werk geëxposeerd.

De officiële opening van deze tentoonstelling wordt verricht door de heer Fodor Veronin, cultureel attaché van de Russische Ambassade in Nederland. De expositie is te zien vanaf 28 september 2013 t/m 12 april 2014. Medewerking werd verleend door de heer Ir. R.J. De Heer Msc, oud-docent UNESCO-IHE. Voor nadere beschrijving van deze tentoonstelling wordt verwezen naar de website van het Nationaal Baggermuseum: www.baggermuseum.nl Het museum is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 14:00 tot 17:00 uur en op zaterdag van 11:00 tot 17:00 uur