Binnenvaart: vaarbevoegdheid al na jaar

De binnenvaartorganisaties Kantoor Binnenvaart, CBRB en Koninklijke Schuttevaer hebben het ministerie van Verkeer en Waterstaat gevraagd de wettelijke vaartijd, die nodig is voor het behalven van de vaarbevoegdheid als schipper, met drie jaar te bekorten tot een jaar.

Verkorting van de vereiste vaartijd met drie jaar is mogelijk op grond van een Europese richtlijn. Volgens de organisaties komt de veiligheid daardoor niet in het geding als dat gecombineerd wordt met de invoering van een praktijkexamen en het handhaven van de theoretische opleiding. Zij verwachten dat de binnenvaart door de versoepeling van de vaartijdeis beter in de personeelsbehoefte kan voorzien.

Bron: Nieuwsblad Transport, 06-02-2009;