Binnenvaartpolitiereglement (BPR) wijzigt per 1 januari 2016

  • binnenvaart

Met ingang van 1 januari 2016 is er een groot aantal wijzigingen van kracht in het BPR. De wijzigingen hebben betrekking op zowel de beroeps- als de recreatievaart.

De belangrijkste wijzigingen in het BPR zijn:
• Compensatie beperking vrije uitzicht door lading mbv camera en radar is toegestaan.
• Gebruik reddingsvesten is verplicht voor bedrijfsmatige schepen.
• Inland AIS is nu ook verplicht op alle BPR wateren met een CEMT klasse van I of hoger.
• Spudpalen mogen alleen nog gebruikt worden waar dit specifiek is aangegeven.
• Maximaal toegestane afmetingen zijn niet langer opgenomen
• Varen met Kitetender gelijkgesteld aan kitesurfen.
• Elektronische versie Handboek voor de marifonie toegestaan.
• Amfibievoertuig is nu voor vaarregels een klein schip
• Doorvaren bij gele lichten tijdens openen/sluiten bruggen toegestaan
• Standaard “mistsein” voor alle veerponten.
• Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl opgenomen.
• Ligplaats kan worden aangewezen voor een type schip.
• Verandering in verplichting bepaalde ‘wal’ te varen.

Een volledig overzicht van alle wijzigingen in het BPR en wat ze precies inhouden is te vinden op: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2015-395.html

Meer… Rijkswaterstaat

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten