Boskalis lijdt verlies en kijkt voorzichtig naar de toekomst

Boskalis leed in 2018 een nettoverlies van 436 miljoen euro, mede door een grote afschrijving op de transportvloot. In tegenstelling tot een jaar eerder, toen boekte de baggeraar een winst van 150 miljoen euro. De omzet ging wel met 10 procent omhoog tot bijna 2,6 miljard euro mede door meer opdrachten in de offshore windenergie. Beleggers waren niet blij met de aankondiging van een halvering van het dividend. Het bedrijfsresultaat, ebitha, ging van 437 miljoen euro in 2017 naar een bijna 354 miljoen euro in 2018.

Meer winst in baggeren

Peter Berdowski, CEO Boskalis: Bij Dredging lagen de prestaties in lijn met de verwachtingen met een licht hogere vlootbezetting en een toename van de omzet en het resultaat. Tevens zijn we erin geslaagd fors meer werk aan te nemen waardoor het orderboek bij Dredging met ruim 20% tot boven de EUR 3 miljard is toegenomen.

De afgelopen maanden hebben wij onder invloed van de gewijzigde dynamiek in de markt een heroriëntatie van onze strategische positie met de havensleepactiviteiten uitgevoerd. Conclusie daarvan is dat verdere consolidatie noodzakelijk is en dat daarbij voor ons geen actieve rol is weggelegd. Als consequentie daarvan is besloten tot de verkoop van ons belang in zowel Saam Smit Towage als in Kotug Smit Towage.”

Voorzichtig over de toekomst

“Vooruitkijkend zien wij voorzichtige tekenen van herstel op termijn in de voor ons relevante markten, al zijn we nog ver verwijderd van het uitbundige marktklimaat van drie tot vijf jaar geleden. Voor de korte termijn zullen wij ons gedisciplineerd en selectief blijven richten op kansen voor versterking, daarmee vooruitlopend op herstel in de periode daarna”, aldus Berdowski.