Boskalis schrapt 650 banen en haalt 24 schepen uit de vaart

Boskalis schrapt 650 banen wereldwijd waarvan 150 in Nederland. Vanwege de verslechterende marktomstandigheden gaat Boskalis reorganiseren. En Boskalis gaat in 2 jaar tijd 24 schepen uit de vaart halen waarvan 10 bij de Dredging divisie en 14 bij de Offshore Energy divisie. 

De reductie zal waar mogelijk verlopen middels natuurlijk verloop en herplaatsing. Desalniettemin kunnen gedwongen ontslagen niet worden uitgesloten. Boskalis heeft een adviesaanvraag ingediend bij de Nederlandse ondernemingsraad en zal de vakbonden uitnodigen om op korte termijn een sociaal plan te bespreken.

Peter Berdowski, CEO Boskalis: “Na een aantal zeer drukke jaren is het marktbeeld voor Boskalis onder invloed van aanhoudende lage energie- en grondstofprijzen drastisch veranderd. Het werkvolume in de markt is flink afgenomen en hierdoor staat de bezetting van onze schepen onder druk. Omdat wij verwachten dat deze marktsituatie de komende jaren zal voortduren, is het noodzakelijk vlootomvang en -samenstelling op deze nieuwe realiteit aan te passen.

Wij realiseren ons terdege dat dit besluit ingrijpend is en grote sociale impact zal hebben. We zullen proberen de reductie zoveel mogelijk op te vangen middels natuurlijk verloop en herplaatsing, maar gedwongen ontslagen lijken helaas onvermijdelijk. Deze reductie van schepen en bijbehorende arbeidsplaatsen is echter noodzakelijk om Boskalis ook op termijn gezond te houden”

24 schepen uit de vaart in 2 jaar
Het betreft onder meer sleephopperzuigers, snijkopzuigers, anchor handling tugs en zware-ladingschepen. De vlootrationalisatie zal middels het slopen, verkopen en opleggen van schepen worden ingevuld. Van het materieel dat gesloopt of verkocht wordt, ligt de gemiddelde leeftijd ruim boven de 30 jaar. Schepen die voor de sloop worden aangeboden, zullen in overeenstemming met de Hongkong conventie en de normen van Boskalis op gecertificeerde werven worden ontmanteld.