Boskalis voelt wegvallen subsidies windparken op zee

Het wegvallen van subsidies voor offshore-windprojecten in de Noordzee heeft zijn effecten. Om de kosten te drukken wordt er kritisch naar de keten gekeken. Dat merkt ook Boskalis. Het Papendrechtse bedrijf heeft de betreffende projectenportefeuille onder de loep genomen en  voorzieningen ter waarde van ruim 100 miljoen euro genomen.

CEO Peter Berdowski: “Onder druk van het wegvallen van subsidies op windparken zoekt men naarstig naar wegen tot kostenreducties. Dit heeft geresulteerd in een aanzienlijke verscherping van de verhoudingen bij de uitvoering van werken en tot een opeenstapeling van issues en disputen op werken en langdurige claimtrajecten. Ondanks dat wij erop vertrouwen een groot deel van de uitstaande claims in de toekomst te verzilveren, hebben wij bij de afsluiting van het halfjaar voorzichtigheidshalve verliesvoorzieningen getroffen voor een beperkt aantal offshore energy projecten.”