Boskalis ziet winst stijgen naar EUR 82,1 miljoen

Baggerbedrijf Boskalis heeft over het boekjaar 2002 een nettowinst behaald van EUR 82,1 miljoen, tegen een winst van EUR 77,7 miljoen een jaar eerder. Dit heeft het bedrijf woensdag bekendgemaakt.


Per aandeel steeg de winst per aandeel van EUR 3,00 naar EUR 3,16, waar analisten gemiddeld uitgingen van EUR 3,18. Het dividend over 2002 bedraagt EUR 1,26, tegen EUR 1,20 een jaar eerder. Boskalis spreekt nog geen concrete verwachting uit voor 2003. ‘Ten aanzien van 2003 is Boskalis niet pessimistisch gestemd. Boskalis blijft investeren in haar leidende marktpositie en cost leadership. In 2003 zullen de investeringen op eenzelfde hoog niveau liggen als in 2002. Het vernieuwings- en uitbreidingsprogramma van de vloot beslaat een periode tot medio 2004. De investeringen zullen uit eigen middelen worden gefinancierd. Hierbij worden majeure uitbreidingskansen buiten beschouwing gelaten’, aldus Boskalis.

Bron: Betten Beursmedia News – Rabobank.nl, 12-03-2003;