Bouw kademuren HES Hartel Tank Terminal klaar

De kademuren, de steiger en bijbehorende werkzaamheden voor de nieuw te bouwen HES Hartel Tank Terminal zijn 17 december conform planning opgeleverd. De Combinatie HHTT, bestaande uit Van Hattum en Blankevoort (Koninklijke VolkerWessels), Mobilis (TBI) en Boskalis Nederland, heeft het bouwterrein overgedragen aan opdrachtgever Havenbedrijf Rotterdam. In totaal is met dit contract een bedrag gemoeid van ruim 100 miljoen euro. In december 2017 startte de Combinatie HHTT met de aanleg van dit uitdagende project op de Maasvlakte.

Bouw kademuren HES Hartel Tank Terminal klaar Foto Port of Rotterdam 17-12-2019
Bouw kademuren HES Hartel Tank Terminal klaar. Foto, Port of Rotterdam.

Het project bestond uit de aanleg van een diepzeekademuur met een lengte van 1200 meter, een aansluiting van de nieuwe kade op een bestaande kade, een kademuur over de lengte van 1.000 meter voor 5 binnenvaartschepen (voorzien van walstroom) en een steiger van 350 meter met vier aanlegplaatsen. Bovendien werden er grond- en baggerwerkzaamheden uitgevoerd.

Parallel aan de bouwwerkzaamheden voor de kademuren en de steiger wordt er sinds Q4 2018 ook volop gebouwd aan de tankterminal. De verwachting is dat de HES Hartel Tank Terminal, een opslagterminal voor olieproducten en biobrandstoffen, in de loop van 2021 in gebruik wordt genomen.

Ronald Paul, COO van het Havenbedrijf, roemt het teamwork met de Combinatie HHTT: “Door al die techniek is het bouwen van een kademuur voor een tank terminal al een ingewikkelde klus. Bovendien ging het om één van de diepst stekende kademuren van de Rotterdamse haven. Ondanks de ontdekking van meerdere archeologisch interessante scheepswrakken heeft de Combinatie HHTT het werk binnen de afgesproken tijd opgeleverd. Dat verdient een groot compliment!”