Brug Kootstertille gesloten voor zwaar verkeer

Met ingang van 13 november mogen vrachtwagens, trekkers en bussen niet meer over de brug over het Prinses Margrietkanaal bij Kootstertille rijden. Zwaar verkeer wordt omgeleid. Personenauto’s, fietsers en voetgangers kunnen nog wel gebruikmaken van de brug. De provincie stelt dit verbod in, omdat er schade is geconstateerd aan de fundering van de brug. De schade is ontstaan nadat een tanker op 25 oktober tegen de brug voer.

Schade
De schade kwam aan het licht toen de provincie een tweede inspectie liet uitvoeren. Een duikteam heeft geconstateerd dat meerdere betonnen palen onder de aangevaren brugpijler breuken vertonen. Deze pijler rust op ongeveer dertig van zulke palen. De provincie vindt het niet verantwoord om zwaar verkeer over de brug te laten rijden. Dit veroorzaakt te veel druk en trillingen op de beschadigde fundering. Het is wel veilig voor licht verkeer.

Scheepvaart
De brug blijft gestremd voor scheepvaartverkeer met een doorvaarthoogte die hoger is dan 7.30 meter, omdat het beweegbare brugdek niet meer omhoog kan. Na de aanvaring raakte dit deel van de brug ontzet. Wel kunnen schepen tot 7.30 meter (t.o.v. streefpeil) onder het vaste deel van de brug door. De provincie gaat ondertussen ook aan de slag met de reparatie van de schade aan het beweegbare deel van de brug.

Meer… Provincie Friesland