C-Job ontwerpt wind-assisted Flettner Freighter

C-Job Naval Architects heeft aan de Nederlandse scheepvaartmaatschappij Switijnk Shipping het ontwerp geleverd voor een wind-assisted (deels door wind aangedreven) general cargo schip. Het schip van 8500 DWT wordt uitgerust met twee Norsepower Rotor Sails die de hoofdmotoren ondersteunen. Hiermee wordt naar verwachting zo’n 14 procent brandstof bespaard.

Rotor Sails zijn verticale, draaiende cilinders op het dek die een voortstuwende beweging creëren volgens het Magnus effect; de voorwaartse kracht die ontstaat uit een draaiende beweging. Omdat het Magnus effect haaks op de windrichting optreedt, wordt het optimale effect bij Flettnerschepen bereikt als de windrichting 90 graden op de vaarrichting is.

C-Job heeft eerder voor Switijnk Shipping een Flettner Freighter van 4500 DWT ontworpen voor het Europees Interreg Project S@il. Dit schip heeft vier Rotor Sails. Na het bestuderen van de overheersende windpatronen op de voorgenomen vaarroutes van Switijnk besloot C-Job een nieuw schip te ontwerpen, de FF8500, met twee grotere Rotor Sails.

Hybride aandrijving
Welke hoofdmotoren de FF8500 krijgt is nog niet besloten. “We hebben ruimte vrijgehouden voor LNG motoren; of die gebruikt worden hangt af van LNG bunkervoorzieningen op de zeilroutes van Switijnk.”

Testproces bij MARIN
Nu het conceptontwerp af is, is testen bij het Maritiem Research Institute Netherlands (MARIN) de volgende stap. Het doel van het Velocity Prediction Program is om het ontwerp te valideren en de brandstofbesparing te bepalen.