Camerabewaking in haven Rotterdam

camera's haven

Het Havenbedrijf Rotterdam, havenondernemersvereniging Deltalinqs, Douane, de Politie eenheid Rotterdam en Gemeente Rotterdam willen een geïntegreerd en gezamenlijk cameranetwerk in de Rotterdamse haven ontwikkelen. Dit voorjaar begint daartoe een proef op de Sluisjesdijkpier bij de Waalhaven.

Het initiatief past in het beleid van het Havenbedrijf dat gericht is op het realiseren en behouden van een veilig haven- en industriegebied en het versterken van een veilig leef- en ondernemersklimaat in het Rotterdamse havengebied.

Havencriminaliteit
Het zogenoemde Platform Cameratoezicht Rotterdam Seaport draagt zorg voor een gezamenlijke geïntegreerde aanpak en besluitvorming op beleids- en operationeel niveau. De apparatuur wordt in gezet om criminaliteit tegen personen en goederen in het havengebied verder terug te dringen. Het gaat om diefstal van ladingen, beroving, vernieling van panden en voertuigen, smokkel, fraude en drugshandel.

De betrokken partijen kunnen op basis van autorisaties beelden gebruiken voor signalering, observatie en vastlegging van criminaliteit. De publieke en private partners maken hierbij gebruik van dezelfde middelen en techniek, ieder voor de eigen specifieke doelen en verantwoordelijkheden met als uitgangspunt dat dit binnen de wettelijke kaders plaatsvindt en voldoet aan de richtlijnen van het College bescherming persoonsgegevens (Cbp).

Sluisjesdijk
Dit voorjaar begint de proef met twaalf camera’s op de Sluisjesdijk. Er is voor dit gebied gekozen vanwege de specifieke gebiedskenmerken en de aanstaande herinrichting van de pier. Eind 2014 vindt een evaluatie plaats. Het is de bedoeling dat dit concept verder toepasbaar is in de Rotterdamse haven.

Meer…  Port of Rotterdam 

Related news

List of related news articles