CBRB organiseert themabijeenkomst “ADN en containerbinnenvaart: tweede vluchtweg”

CBRBBinnenvaart

Zoals gebruikelijk organiseert het CBRB ook dit jaar, voorafgaande aan de opening van de beurs Maritime Industry (voorheen Construction and Shipping Industry) op dinsdag 13 mei 2014, een themabijeenkomst. Deze keer is die gewijd aan het onderwerp

“Tweede vluchtweg binnen ADN-containerbinnenvaart: nieuwe eisen en verantwoordelijkheden voor terminals en binnenvaart”

De beschikbaarheid van adequate vluchtwegen bij de overslag van gevaarlijke stoffen is niet nieuw in het ADN. Vanaf juli 2005 moesten er al twee vluchtwegen aanwezig zijn tijdens het laden en lossen van vloeibare gevaarlijke stoffen in binnenvaarttankers, en vanaf 2007 geldt eenzelfde verplichting ook voor drogeladingschepen, inclusief containerschepen.

In de gewijzigde voorschriften van het ADN, die vanaf 2015 van kracht zullen zijn, geldt er echter een nieuwe verdeling van de verantwoordelijkheid voor het aanbieden van geschikte vluchtwegen. Voortaan moet deze verantwoordelijkheid gedeeld worden tussen de ‘vervoerder’ (= het schip) en de ‘wal’ (= de terminal).

Wat gaat dit betekenen in de praktijk van de containerbinnenvaart: voor de schippers, de barge operators, de (zeehaven- en inland) terminals, en andere stakeholders? Hoe zijn de vluchtwegen in de huidige praktijk geregeld, en wat zal er (moeten) veranderen? Deze vragen zullen tijdens de themabijeenkomst beantwoord worden.

Deze ochtend heeft twee doelstellingen: enerzijds het informeren van de aanwezigen over de nieuwe voorschriften inzake de vluchtwegen en de gevolgen daarvan, en anderzijds het inventariseren van de nog bestaande onduidelijkheden / problemen, anders gezegd: welk huiswerk we nog hebben.

Het programma luidt als volgt:
10:30 uur: Ontvangst met koffie/thee
11:00 uur: Inleiding door Ing. Maira van Helvoirt MSc, secretaris CBRB / LINC
11:15 uur: Toelichting op het nieuwe ADN door Marcel Kind, managing director Transafe

• Wat is de achtergrond van de regelgeving?
• Wat zijn de huidige voorschriften voor de vluchtwegen in de drogelading- c.q. containervaart?
• Wat wordt er gewijzigd?
• Hoe moet deze regelgeving geïnterpreteerd worden?
• Welke losse eindjes zijn er nog?

12:00 uur: Paneldiscussie:
• Hoe zijn de vluchtwegen in de huidige situatie geregeld?
• Wat zijn de gevolgen van de nieuwe regelgeving?
• Wat betekent dit in de praktijk (fysiek en/of organisatorisch)?

De volgende stakeholders nemen deel aan de paneldiscussie:
• Vanuit de overheid: Drs. Henk Langenberg, coördinator regelgeving gevaarlijke stoffen van het ministerie van I&M
• Vanuit de zeehaventerminals: Arno Storm, execution manager operations APMT
• Vanuit de barge operators / inland terminals: Cok Vinke, directeur Contargo
• Vanuit de varende ondernemers: n.t.b.

12:30 uur – 13:30 uur: Lunchbuffet

De themabijeenkomst wordt afgesloten met een lunchbuffet. Daarna is er de mogelijkheid om de beurs Maritime Industry te bezoeken. CBRB-leden ontvangen een toegangskaart voor de beurs.

Deelname aan de themabijeenkomst is gratis voor CBRB-leden. Niet-leden betalen € 25 ex BTW.

Inschrijving is mogelijk via www.cbrb.nl/adn

De beurs Maritime Industry is een extern evenement, waarvoor men zich separaat moet registreren.