Containers stuwen groei overslag haven Rotterdam

De haven van Rotterdam heeft in de eerste zes maanden van 2019 een overslag gerealiseerd van 240,7 miljoen ton, een nieuw record. Dat is 3,4% meer dan in het eerste halfjaar van 2018. De groei van de containeroverslag, een van de strategische speerpunten van het Havenbedrijf, zette door met 4,8% (in tonnen, +6,4% in TEU) ten opzichte van de eerste zes maanden van 2018, eveneens een nieuw overslagrecord. De groei was vooral een gevolg van hogere import- en transshipment volumes.

Maasvlakte. Foto: Port of Rotterdam
Maasvlakte. Foto: Port of Rotterdam

Financiële resultaten Havenbedrijf

De financiële resultaten van Havenbedrijf Rotterdam waren goed in het eerste halfjaar van 2019. De ontvangen zeehavengelden en de huur- en erfpachtopbrengsten van uitgegeven terreinen namen licht toe resulterend in een omzetgroei van 4,0% naar € 357,8 miljoen. Het natte bulk segment droeg het sterkst bij aan deze groei.

CEO Allard Castelein: “Het gaat goed met de overslag in de haven, met name in het strategisch belangrijke marktsegment containers. De financiële resultaten van het Havenbedrijf zijn goed. Daardoor kunnen we blijven investeren in de haven, in fysieke infrastructuur én in digitale oplossingen voor handel en logistiek”.

Energietransitie

Het eind juni verschenen kabinetsvoorstel voor een Klimaatakkoord bevat kansen en bedreigingen. CEO Allard Castelein: “De voorgestelde clusterbenadering, de focus op infrastructuur en op waterstof bieden juist kansen voor de industrie in Rotterdam. Havenbedrijf Rotterdam werkt deze graag op korte termijn samen met het Rijk uit. Echter, we vinden het van groot belang dat de invoering van een CO2-heffing gelijk op gaat met het realiseren van noodzakelijke fysieke infrastructuur opdat bedrijven mogelijkheden geboden krijgen om hun CO2-footprint te kunnen verlagen. Dat is goed voor het vestigingsklimaat en de concurrentiepositie van Nederland”.

Investeringen in infrastructuur en digitalisering

Het investeringsniveau in de eerste zes maanden van 2019 bleef hoog (€ 177,1 miljoen). Daarnaast neemt Havenbedrijf Rotterdam het voortouw in de digitale transformatie van haven en logistiek. Dit verhoogt de efficiency in grote handelsroutes, verlaagt kosten en reduceert CO2-uitstoot.

Vooruitzichten

CEO Allard Castelein: “Op macro-economisch terrein blijven de relaties tussen grote handelsblokken in de wereld gespannen. Ook heerst er aanhoudende onzekerheid over de invoering van handelstarieven na Brexit. Beide ontwikkelingen dragen ertoe bij dat de vooruitzichten voor verdere groei van de wereldhandel onzeker zijn. Gegeven voornoemde
mondiale onzekerheden verwacht Havenbedrijf Rotterdam in het tweede halfjaar van 2019 een lichte afzwakking van de groei in goederenoverslag”.