Containertransport heeft wind in de zeilen op het Albertkanaal

  • binnenland

Voor nv De Scheepvaart was 2014 al een recordjaar op het vlak van containervervoer. Nu blijkt dat deze trend zich doorzet in de eerste helft van dit jaar. Het vervoer over het Albertkanaal evolueert zeer positief. Tot 1 juli was er op alle vlakken – buiten de gerealiseerde tonkilometers en de transit – een stijging ten opzichte van de eerste helft van 2014. Grote uitschieter zijn de ladingen die in de eerste 6 maanden met bijna 8% gestegen zijn. De winst zit verdeeld over verschillende goederengroepen. De vervoerde goederen danken hun stijging grotendeels aan de bouwmaterialen, meststoffen en nijverheidsproducten.

Dankzij een stijging van deze goederengroepen realiseert nv De Scheepvaart, ondanks de daling van de transit tussen Luik en Antwerpen en de halvering van het vervoer van vaste brandstoffen naar Luik en de kolencentrale van Genk, toch nog een kleine stijging van 0,5% op de vervoerde tonnage. Voor het eerste half jaar is het aantal vervoerde TEU gestegen met 1% ten opzichte van 2014.

De stijging van de trafiek op het Albertkanaal stemt gedelegeerd bestuurder ir. Chris Danckaerts tevreden: “Deze positieve cijfers bewijzen de rol van de binnenvaart in het kader van een vlotte mobiliteit. Dit is de tweede opsteker voor nv De Scheepvaart nadat de Europese Commissie recent ruim 74 miljoen euro Europese subsidie toekende aan de opwaardering van het Albertkanaal. Het Vlaamse beleid voor de verdere uitbouw van het waterwegennetwerk werpt zijn vruchten af, en dat merken we nu ook op het water zelf.”

Meer… nv De Scheepvaart

Related news

List of related news articles