Controleactie van Rijkswaterstaat in de recreatievaart

Deze week voert Rijkswaterstaat een grote controleactie uit op de Randmeren in Flevoland en op het Prinses Margrietkanaal in Friesland. Met rhib’s en waterscooters controleren zij de veiligheid: op snelheid, reddingsvesten en het gebruik van het dodemanskoord bij snelle motorboten. Schippers die de regels negeren worden aangesproken.

Zero tolerance
De mobiel verkeersleiders (BOA’s) van Rijkswaterstaat handhaven op de regels uit het Binnenvaartpolitiereglement (BPR). Ze controleren onder andere op snelheid, plaats op de vaarweg, vaarbewijzen en voorgeschreven uitrusting aan boord. Tijdens de handhavingsactie geldt een zero-tolerancebeleid voor het ontbreken van het vaarbewijs, het niet gebruiken van een dodemanskoord en overschrijding van de maximale snelheid. Doel is de veiligheid op het water bevorderen, zodat het voor alle vaarweggebruikers – zowel recreatievaart als beroepsvaart – prettig en veilig varen is.