Crevits wil binnenscheepvaart op de Leie stimuleren

Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur wil de binnenvaart stimuleren en heeft hiervoor subsidies aangevraagd aan Europa.
het project “Seine-Schelde” moet ervoor zorgen dat de Leie uitgebouwd wordt tot een Europese hoofdvaaras.

Bron: Krant van West-Vlaanderen, 09-08-2007;