De zware storm van vijf december

De storm die op 5 en 6 december de landen rond de Noordzee trof hield lang aan en ging in het noorden van ons land en het westelijke kustgebied vergezeld van zeer zware windstoten.

Het KNMI schaalde de waarschuwingscode oranje (extreem weer) voor een deel van het land op tot code rood (weeralarm) voor zeer zware windstoten. De zwaarste windstoten deden zich in een groot deel van het land vooral voor tijdens de passage in de middag en het begin van de avond van een bijzonder actieve buienlijn. De buien gingen op veel plaatsen vergezeld van voor de tijd van het jaar ongewoon intensief onweer en hagel. Later in de avond waren de windstoten het zwaarst tijdens buien in het noordoosten van het land.

Het weerstation op Stavoren registreerde een windstoot van 137 km/uur, Vlieland noteerde 130 km/uur. Daar werd een uurgemiddelde windsnelheid gemeten van 90 km/uur (25 m/sec, windkracht 10), waarmee deze noordwesterstorm als zware storm wordt geclassificeerd. Sinds het begin van deze metingen in 1910 heeft in ons land zestig keer een storm gewoed van windkracht 10 of meer.

De langdurige noordwesterstorm met een langgerekt windveld in combinatie met springtij leidde tot een stormvloed met zeer hoge waterstanden. Sterke noordwesterstormen, die lang duren, hebben duidelijk effect op de waterstanden.

De storm van afgelopen vijf december was de tweede in korte tijd. Ook op maandag 28 oktober werd ons land getroffen door een zware storm die schade en overlast veroorzaakte. Het optreden van twee flinke stormen in een kort tijdbestek komt vaker voor en berust op toeval. De jaarlijkse variaties in de frequentie en de activiteit van stormen zijn groot. Er zijn geen aanwijzingen voor een toename van het aantal stormen in ons land.

De stormdepressie, die op 5 december over de noordelijke Noordzee trok, ontwikkelde zich in een rap tempo. In de kern van de depressie daalde de luchtdruk met maximaal 10 tot 12 hPa per zes uur.
Zo’n snelle vorming van een stormdepressie (rapid cyclogenisis) komt vaker voor, maar dat zo’n sterk uitdiepende depressie zo dicht in de buurt van ons land komt is bijzonder.
De depressie trok als een randstoring ten zuiden van Groenland langs en er volgde uitdiepend een route te zuiden van IJsland en vlak ten noorden van Schotland naar het zuiden van Noorwegen en Zweden.

Een iets zuidelijker koers zou in ons land tot nog meer wind hebben geleid maar de weermodellen hadden de juiste koers berekend.

Meer… KNMI