Digitalisering goederenvervoer levert honderden miljoenen op

  • binnenland

Het bedrijfsleven kan jaarlijks 675 miljoen euro besparen door vrachtgegevens volledig te digitaliseren. Dit stellen Beurtvaartadres, verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN). De organisaties gaven eerder vandaag samen met Michaël van Straalen, waarnemend voorzitter van MKB-Nederland, het startsein voor de ontwikkeling van TransFollow op de beurs ICT & Logistiek in Utrecht. Voor meer informatie www.transfollow.nl

lancering transfollow

Foto vlnr: Machiel van der Kuijl (EVO), Michaël van Straalen (MKB-Nederland), René Bruijne (Beurtvaartadres) en Peter Sierat (TLN) | Fotograaf: Ed Coenen

TransFollow is een platform dat voor de gehele logistieke sector een digitale en juridisch gewaarborgde versie van de voor het goederenvervoer noodzakelijke documenten mogelijk maakt. Tevens krijgt de geadresseerde hiermee eindelijk inzicht in het exacte tijdstip van de te ontvangen goederen. Momenteel krijgt men vaak een tijdvenster waarin men beschikbaar moet zijn om goederen in ontvangst te nemen of stellen ontvangers tijdvensters in waarin de goederen moeten worden afgeleverd. Met TransFollow is dat verleden tijd.

Besparingen
Met 450 miljoen vrachtbewegingen per jaar en een kostenbesparing die op kan lopen tot tienduizenden euro’s per bedrijf, betekent dit voor de hele logistieke sector een potentiële besparing van 675 miljoen euro per jaar. Eén papieren vrachtbrief kost een bedrijf namelijk al € 6,21.

Voordelen digitalisering
Voor het bedrijfsleven is de digitalisering verder van belang omdat in veel gevallen een getekende vrachtbrief nodig is om te kunnen factureren. En daar waar men nu nog moet wachten tot de papieren versie met alle handtekeningen terug is, kan met TransFollow direct tot facturatie worden overgegaan als de laatste handtekening is gezet. Veel boardcomputerleveranciers en leveranciers van logistieke software zijn al aangehaakt op het nieuwe platform, aangezien zij hiermee juist voor hun klanten meerwaarde kunnen bieden.

Internationaal onderscheiden
Beurtvaartadres is gestart met de realisatie van het TransFollow-platform. “Alle partijen in de logistieke keten hebben baat bij TransFollow: afzenders, logistieke dienstverleners, subcontractors en geadresseerden”, aldus René Bruijne, directeur van Beurtvaartadres. “Het is hoog tijd om alle mobiele devices, boordcomputers en interne software in de logistieke keten met elkaar te verbinden. TransFollow sluit perfect aan bij de ambitie van het NLIP, het Neutraal Logistiek Informatie Platform”’ Volgens Bruijne is dit is nog maar het begin: “Met TransFollow kan Nederland zich internationaal onderscheiden.”

Over Beurtvaartadres
Beurtvaartadres faciliteert de logistieke keten in het onderling uitwisselen en bewaren van gegevens over logistieke transacties, om de totale transactiekosten te verlagen.

Beurtvaartadres is onafhankelijk en handelt namens de ondernemersorganisaties EVO, Goederenvervoer Nederland, Nederlandsch Binnenvaartbureau en Transport en Logistiek Nederland. Voor meer informatie zie www.beurtvaartadres.nl

Related news

List of related news articles