Donderdag 3 november 2011: Dag van de Ingenieur

Op donderdag 3 november 2011 staan ingenieurs en ingenieursbureaus in de spotlights. Op deze Dag van de Ingenieur wordt de ‘Ingenieur van het Jaar’ bekendgemaakt en ‘De Vernufteling’ uitgereikt. Met de uitreiking van deze prijzen willen het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA en branchevereniging NLingenieurs zichtbaar maken welke meerwaarde ingenieurs hebben voor de maatschappij en ook meer bekendheid geven aan het werk van advies- en ingenieursbureaus.

Naast beide uitreikingen wordt op de Dag van de Ingenieur een debat gehouden over de toekomst van de Nederlandse ingenieur, naar aanleiding van drie onderzoeken onder studenten, ingenieurs en ingenieursbureaus. Deze onderzoeken tezamen leveren een beeld op waar technisch Nederland nu staat en werpen een blik op de toekomst. De onderzoeken zijn tot stand gekomen in samenwerking met adviesbureau Bereschot en Technisch Wekblad.

De Dag van de Ingenieur wordt gehouden op een locatie die techniek ademt, het Louwman museum in Den Haag.

Meer… Dag van de Ingenieur