Drie procent herstelkorting havengeld 2011

In 2011 geeft het Havenbedrijf Rotterdam een eenmalige herstelkorting van 3% op de tarieven zee- en binnenhavengeld. Met deze korting wil het havenbedrijf het bedrijfsleven een steun in de rug geven om zich verder te herstellen van de crisis en om daarmee de positie van het havencomplex verder te versterken. De afspraken gelden voor alle sectoren die vertegenwoordigd worden door de havenondernemersorganisatie Deltalinqs in het proces van de marktconsultatie Haventarieven. De zee- en binnenhaventarieven zullen in 2011 structureel met 1% procent stijgen zoals het Havenbedrijf vorig jaar is overeengekomen met Deltalinqs. Per saldo daalt in 2011 het zee- en binnenhavengeld dus met 2%.

Hans Smits, president-directeur van het Havenbedrijf: “We hadden een tweejarige afspraak, maar na consultatie met marktpartijen is toch extra steun in de rug afgesproken. Op de crisiskorting volgt nu een herstelkorting om onze klanten zo zacht mogelijk te laten landen.” Wim van Sluis, voorzitter van havenondernemersorganisatie Deltalinqs: “Ik constateer dat het Havenbedrijf hiermee oog heeft voor feit dat de bedrijven in de haven herstellende zijn van een enorme crisis en dat hun inkomsten nog niet op het oude niveau zijn.” Ook de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors is tevreden met het voor 2011 behaalde compromis. Voorzitter Piet Hoogerwaard: “Deze generieke herstelkorting biedt onze opdrachtgevers de mogelijkheid om de verbeterde resultaten vast te houden of om verliezen te beperken. Ook draagt dit er toe bij dat de Rotterdamse haven de opgetreden stijging van het marktaandeel kan vasthouden”.

Markconsultatie
De tariefaanpassing is tot stand gekomen na intensief overleg met de marktpartijen, gecoördineerd door Deltalinqs. Havenbedrijf Rotterdam en ondernemersorganisatie Deltalinqs hebben een convenant over de manier waarop jaarlijks de hoogte van het zeehavengeld wordt vastgesteld. Door middel van een proces van marktconsultatie komen de twee organisaties tegemoet aan de wens van de nationale overheid om te komen tot een vorm van zelfregulering van de tarieven.

Zeehavengeld
Zeehavengeld is één van de inkomstenposten van het Havenbedrijf en wordt in rekening gebracht aan de rederijen die Rotterdam aandoen. Uit het zeehavengeld wordt naast de kosten van de zeezijdige ontsluiting van de haven en de scheepvaartbegeleiding ook bijgedragen aan de kosten van de landzijdige ontsluiting en andere producten en diensten. In 2009 ontving het Havenbedrijf €274 miljoen aan zeehavengeld.

Tariefaanpassingen havengeld 2009-2011
Structureel Korting Netto
2009 +1% 0% +1
2010 +2% -7% -5%
2011 +1% -3% -2%

De structurele verhogingen, vooral gebaseerd op de inflatieverwachting, lopen cumulatief door ten opzichte van het basisbedrag van het jaar ervoor. De korting geldt het tarief ‘van het jaar zelf’.

Bron: Port of Rotterdam, 16-11-2010;