Duurzame en milieuvriendelijke aanpak

De Visserij moest zich de afgelopen jaren enorm aanpassen. De visquota deden hun entree, die bepaalden hoeveel vis van welke soort er gevangen mocht worden, door welk land. Een aantal vissers zag zich genoodzaakt te stoppen met dit beroep, dat vaak van vader op zoon werd overgeleverd. De overigen proberen zich aan te passen en mee te denken over een verantwoord beheer van de zee en de visstand.

Bron: Visserijnieuws.punt.nl, 12-04-2006;