Een spoor van problemen

Niet alleen problemen op de Betuwelijn, het goederenspoor tussen Rotterdam en Duitsland. Ook in het havengebied zelf volop problemen met het spoor. ’Er moet nog veel gebeuren.’ Het is stil op de Betuwelijn. Zo maar een autoritje tussen Rotterdam en Nijmegen en langs de A15 geen goederentrein te zien. Het enige teken van leven onderweg is een rij wagons bij Valburg die stil staat.

Bron: AD, 17-08-2007;