Eerst tijdelijke brug over Hartelkanaal naar Maasvlakte

De Suurhoffbrug wordt eerst vervangen door een tijdelijke brug door Rijkswaterstaat, zo meldt Nieuwsbladtransport. Omdat de nieuwe permanente Suurhoffbrug waarschijnlijk pas in 2028 klaar is komt er eerst een tijdelijke brug, dat heeft Minister Schulz van IenM aan de Tweede Kamer laten weten. De brug over het Hartelkanaal mag sinds begin dit jaar niet meer open en dicht vanwege de slechte staat van de brug.

In 1972 is de Suurhoffbrug geopend en de vergunning loopt af in 2019. De tijdelijke brug moet er komen van 2020 tot en met 2027.

Rijkswaterstaat wilde in eerste instantie de brug repareren maar na onderzoek bleek dat de brug geheel vervangen moet worden.

Voor de binnenvaart was het Hartelkanaal tot voor kort de belangrijkste route naar de Maasvlakte. De Suurhoffbrug moest daarom vaak open voor het scheepvaartverkeer waardoor het wegvervoer en spoorvervoer moesten wachten. Sinds de verbreding van het Breeddiep bij Hoek van Holland eind 2016 kunnen binnenschepen ook via de Nieuwe Waterweg van en naar de Maasvlakte, waardoor de Suurhoffbrug over het Hartelkanaal gesloten kan blijven.