Eerste zeecontainer met rozen onderweg

RozenZeeContainer

De eerste zeecontainer met rozen is vanuit Mombasa (Kenia) onderweg naar Nederland. Na een lange voorbereiding van rassenselectie, verpakkingskeuze en in kaart brengen van de supply chain is hiermee de eerste pilot van het project GreenCHAINge gestart. 

Per container worden de bloemen, in een volledig gekoelde supply chain, over zee en land vervoerd met als doel een CO2 reductie van 90% te realiseren en te bewijzen via een proof of concept dat lange duurtransport per boot mogelijk is.

Meer… Wageningen UR